Damster Stedelijk Harmonie Orkest
 
Door samenwerking hoger op

Opleiding en jeugd


Als muziekvereniging investeren wij graag in de instroom van nieuw talent. De opleiding van muzikanten wordt verzorgd in samenwerking met Stichting Samenwerkingsverband Muziekonderwijs (SMO). Momenteel hebben onze leerlingen les bij de volgende docenten.

Carin Brenninkmeijer - saxofoonleerlingen

Frank Extra - klarinet- en fluitleerlingen

Gerwin van der Leij - slagwerkleerlingen en dirigent NeXt Generation 1 en 2

Sanne Wijnja - koperleerlingen (klein)

Niels Assink - koperleerlingen (groot)

Het doel van het aanbieden van deze opleiding is het latere toetreden tot het harmonieorkest en het deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten van de vereniging.

Aanmelding

Na het eerste contact met onze vereniging word je in contact gebracht met de leerlingencoördinator. Deze zorgt voor de opvang en begeleiding van alle leerlingen binnen onze vereniging. Na een gesprek met jou of je ouder(s), wordt nagegaan voor welk instrument je belangstelling hebt. Maar ook of deze keuze op grond van de leeftijd en/of fysieke beperkingen haalbaar is. Als je geen voorkeur hebt, of er is voor een bepaald instrument een te grote belangstelling, dan wordt in overleg met jou naar een goed alternatief gezocht.

De lessen

Na toewijzing van de opleider en ontvangst van het instrument van onze vereniging, ontvang je een oproep voor de eerste les. In overleg met de opleider wordt dan je wekelijkse lestijd bepaald. 

A en B leerlingen krijgen wekelijks 20 minuten les. Voor C en D leerlingen is dit 30 minuten per week.

Kosten

De bijdrage voor het lesgeld is bij onze vereniging €125,- per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast dient maandelijks contributie te worden betaald. Vanaf 1 mei 2019 is het maandelijkse contributiebedrag voor schoolgaande leden € 9,00. Ook kan het zo zijn dat je eenmalig bijvoorbeeld een lessenaar aan moet schaffen, of een bijdrage moeten leveren voor het aanschaffen van lesboeken. 

Ondanks de lage kosten verbonden aan het lidmaatschap en opleiding komt het (helaas) voor dat er gezinnen zijn die de betreffende kosten niet kunnen betalen. Wij maken deze gezinnen er op attent dat zij misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees hieronder meer.

Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen!

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. De kosten hieraan verbonden zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Zij kunnen rekenen op steun van de Stichting Leergeld.

Om welke kosten gaat het?

Met een vergoeding van de Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed voor het lidmaatschap van onze vereniging en een opleiding tot muzikant.

Voor wie is Stichting Leergeld bedoeld?

De stichting richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • Met een laag inkomen;  • Woon  • achtig in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum;  • Die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling  • Die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

Wat mag u van de Stichting Leergeld verwachten?

De stichting verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Maar ook in natura. Uw aanvraag wordt uiteraard in alle vertrouwelijkheid behandelt.

Voor nadere inlichtingen over Stichting Leergeld kunt u:

bellen naar: 0596-567930

schrijven naar:

Stichting Leergeld Appingedam/Delfzijl/Loppersum

Postbus 267 

9930 AG Delfzijl

e-mailen naar: leergeldADL@hetnet.nl